Probleemanalyse meren

In dit formulier kunt u aan de linker zijde een aantal karakteristieken van een meer invoeren, waarmee vervolgens een aantal berekeningen gemaakt worden. Aan de hand van de uitkomsten aan de rechter zijde kunt u bekijken wat er van het meer verwacht mag worden, en welke maatregelen mogelijk zinvol zijn.(Hulp bij het invullen)

bij dit teken bij dit teken staat vermeld welke invoer gebruikt is om de variabele te berekenen staat vermeld welke invoer gebruikt is om de variabele te berekenen


INVOER

UITVOER

Bereken de totaal-P concentratie uit de P-belasting, de verblijftijd en de gemiddelde diepte, en het achtergrondsdoorzicht uit bodemtype en gemiddelde diepte.

P-belasting
Verblijftijd
Gemiddelde diepte

Bodemtype

g P m-2j-1
jaar
meter

onbekend
veen
klei
zand
zand + klei

 berekend met P belasting, verblijftijd en gemiddelde diepte P-concentratie
 berekend met gemiddelde diepte en bodemtype Achtergronddoorzicht

Bereken chlorofyl-a uit P, N en de algensamenstelling. (Meer uitleg)

Draadvormige blauwalgen
(meer dan 30%)
 
P-concentratie
N-concentratie
onbekend
ja
nee

mg/l mg/l

Chlorofyl-a (zomergemiddelde)
 berekend met draadv. blauwalgen dominant (ja/nee) en P max. berekend met P
 berekend met draadv. blauwalgen dominant (ja/nee) en N max. berekend met N
 berekend met gemiddelde diepte en achtergronddoorzicht max. o.b.v. licht

Bereken de troebelheid uit bijdrage achtergrond en chlorofyl-a. (Meer uitleg)

Doorzicht
Maximaal Chlorofyl-a uit N,P,licht
Gemeten chlorofyl-a
meter
ug/l
ug/l

berekend met doorzicht en chlorofyl-a Troebelheid
 
berekend met doorzicht Reciprook doorzicht
berekend met chlorofyl-a en doorzicht bijdrage chlorofyl-a
berekend met (1) doorzicht en chlorofyl-a of (2) gem. diepte en bodemtype bijdrage achtergrond
Indien de bijdrage van achtergrondstroebeling groot is ten opzichte van die van chlorofyl-a zijn maatregelen die de hoeveelheid slib reduceren kansrijker om de helderheid te verbeteren dan verdere reductie van chlorofyl-a door nutriŽntenreductie

Bereken potentieel waterplanten en dominante groep algen o.b.v. diepteverdeling en troebelheid. (Meer uitleg)

Troebelheid

Diepte verdeling

m-1

% wateroppervlak
0 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 2 m
2 - 4 m
> 4 m

Dominante groep algen
berekend met troebelheid en diepte verdeling % draadv. blauwalgen
berekend met troebelheid en diepte verdeling % andere algen

Potentieel waterplanten
berekend met troebelheid en diepte verdeling % areaal kranswiertype
berekend met troebelheid en diepte verdeling % areaal fonteinkruidtype

Bekijk of er beperkende factoren zijn voor waterplanten. (Meer uitleg)

Sedimentsterkte
Strijklengte
N m-2
meter
Kritische windsnelheid (m/s) bij waterdiepte
berekend met sedimentsterkte en strijklengte 0 - 0.5 m
berekend met sedimentsterkte en strijklengte 0.5 - 1 m
berekend met sedimentsterkte en strijklengte 1 - 2 m
Zaadbank g m-2
Kans op waterplanten bij waterdiepte
berekend met troebelheid en zaadbank 0 - 0.5 m
berekend met troebelheid en zaadbank 0.5 - 1 m
berekend met troebelheid en zaadbank 1 - 2 m
berekend met troebelheid en zaadbank 2 - 4 m
berekend met troebelheid en zaadbank > 4 m

Geschatte totale bedekking met waterplanten
berekend met troebelheid, zaadbank en diepteverdeling % van het oppervlak

Indien de berekende kritische windsnelheid voor een diepteklasse lager is dan 10 m/s treedt er geregeld schade op door wind. Het baggeren van los sediment of het aanleggen van beschutte zoneīs kan dan helpen de vegetatieontwikkeling te stimuleren